Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 17.02.2020r. opublikowane zostało ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020/CBII z dnia 17 lutego 2020 r. dotyczące dostawy sprzętu, oprogramowania, mebli oraz wyposażenia Centrum Biznesu i Innowacji w Turku w ramach projektu:

Rozwój potencjału Tureckiej Izby Gospodarczej do świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla przedsiębiorców poprzez budowę Centrum Biznesu i Innowacji w Turku

Link do ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233455

Zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach postępowania.  

Ofertę należy złożyć w terminie do 25 lutego 2020 r. do godziny 14.00 ( liczy się data i godzina doręczenia/wpływu do Biura TIG)

Pytania i odpowiedzi do zapytania:
Pytania i odpowiedzi