Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zaprasza do udziału w konferencji pn. „PERSPEKTYWY, UWARUNKOWANIA ORAZ MOŻLIWOŚCI ŁAGODZENIA SKUTKÓW TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ W WIELKOPOLSCE WSCHODNIEJ”, która w dniu 28 września br. odbędzie się w Koninie w Restauracji Factoria. W ramach wydarzenia eksperci i praktycy w zakresie dotyczącym problematyki energii odnawialnej (w kontekście aktualnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych):

– podejmą tematy związane z rolą OZE w innowacyjnym rozwoju przedsiębiorstw Wielkopolski Wschodniej,

– przeanalizują aktualne kierunki rozwoju energetyki odnawialnej w kontekście innowacyjnych rozwiązań oferowanych na rynku w sektorze OZE,

– przedstawią możliwości finansowania rozwiązań w ramach wsparcia przedsiębiorstw w perspektywie unijnej 2021-2027.

Spotkanie w stolicy Wielkopolski Wschodniej stanowić będzie kontynuację dyskusji nt. roli odnawialnych źródeł energii w energetyce, która podjęta została w trakcie ubiegłorocznej konferencji zorganizowanej w Koninie w ramach Forum Burmistrzów, kiedy to w ramach jednej z sesji zatytułowanej: „OZE – Fundusze i dobre praktyki – klastry energii i spółdzielnie energetyczne” przeprowadzono bardzo ciekawą dyskusję poświęconą bieżącym problemom sektora energetyki w Polsce. Z uwagi na wojnę w Ukrainie i jej skutki dla Polski, ale i całej Europy, wydaje się, że problematyka ta pozostaje w dalszym ciągu bardzo aktualna, jednocześnie stanowiąc kluczowy obszar zainteresowania w kontekście planowania sprawiedliwej transformacji regionów węglowych.

Zgłoszenia na konferencję w Koninie proszę dokonywać drogą mailową na adres wde@arrkonin.org.pl  w terminie do 26 września br. W razie wszelkich pytań i wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji: Monika Bielakowska – Kasznia, tel. 63 245 30 95

Agenda konferencji 28.09.2022