Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu legalizacji pobytu i zatrudnienia obcokrajowców „Cudzoziemcy pod kontrolą”

Szkolenie zostanie poprowadzone w formie zdalnej z wykorzystaniem komunikatora TEAMS
w dniu 19.11.2020 r. w godzinach 10:00-11:30

WYKŁADOWCA:

Swietłana Walczak – jest niekwestionowanym ekspertem w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców. Posiada 15-letnie doświadczenie w tej dziedzinie. Od 9 lat jest Prezesem firmy Rowena, zajmującej się doradztwem z zakresie uzyskiwania niezbędnych zezwoleń na pobyt i pracę dla obcokrajowców, a także rekrutacją pracowników ze Wschodu. Zasiada w Radzie Dyrektorów Personalnych Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, w ramach której czynnie uczestniczy w tworzeniu ustaw zatrudnienia cudzoziemców.

GRUPA DOCELOWA:

Polscy przedsiębiorcy i pracodawcy chcący zatrudniać bądź zatrudniający cudzoziemców w czasach zagrożenia epidemicznego i inni zainteresowani tematyką.

SZKOLENIE ZAPEWNIA:

  1. Indywidualne konsultacje;
  2. Przedstawienie najczęstszych naruszeń i błędów.
  3. Udzielenie informacji o konsekwencjach prawnych wynikających z nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca.

PROGRAM SZKOLENIA: (załącznik)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: (załącznik)

W celu zgłoszenia się  na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres m.zasada@tig.turek.pl do dnia 18 listopada, w odpowiedzi otrzymają Państwo link do uczestnictwa w szkoleniu. Szkolenie jest darmowe dla członków TIG, dla pozostałych osób opłata w wysokości 30,00 zł. brutto. Prosimy o czytelne wpisanie adresu e-mail, na który zostanie przesłany link do szkolenia.

 ZAPRASZAMY

Program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy