Turecka Izba Gospodarcza uprzejmie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.

SZKOLENIE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI.

Szkolenie organizowane w formie samokształcenia kierowanego odbędzie się w dniach 16-17 września 2019 r. w godzinach 9.00 do 15.00 w sali Szkoleniowej Hostelu Barbórka (ul. Legionów Polskich 8, 62-700 Turek).

Pierwszy dzień szkolenia przeznaczony jest na samokształcenie. Materiały szkoleniowe do jego realizacji zostaną przesłane po otrzymaniu od Państwa karty zgłoszeniowej na szkolenie.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu to 130 zł + VAT/osobę dla członków Tureckiej Izby Gospodarczej oraz 160 zł + VAT/osobę dla pozostałych firmy oraz instytucji.

Zgłoszenia prosimy dokonywać poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej przesłanie jej faksem na nr 63 289 18 89, mail-owo na adres biuro@tig.turek.pl lub dostarczenie osobiście do Biura TIG do dnia 14 września 2019 r.

KARTA ZGŁOSZENIOWA BHP