Turecka Izba Gospodarcza serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENY PRACY DLA PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI.

Szkolenie organizowane w formie samokształcenia kierowanego odbędzie się w dniach 13-14.04.2023 r. w godzinach 9.00 do 15.00 w sali szkoleniowej TIG (Turek, ul. Żeromskiego 37).

Pierwszy dzień szkolenia przeznaczony jest na samokształcenie. Materiały szkoleniowe do jego realizacji zostaną przesłane po otrzymaniu od Państwa karty zgłoszeniowej.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu to 160 zł + VAT/osobę dla członków Tureckiej Izby Gospodarczej oraz 200 zł + VAT/osobę dla pozostałych firm oraz instytucji.

Zgłoszenia prosimy dokonywać poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres m.zasada@tig.turek.pl lub dostarczenie osobiście do Biura TIG do dnia 07.04.2023r.

Przypominamy, że ważność szkolenia BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami wynosi 5 lat, po tym okresie szkolenie należy powtórzyć.