Dotyczącego  postępowania z dnia 11.07.2018r. ogłoszonego w bazie konkurencyjności oraz na stronie internetowej www.tig.turek.pl, zgodnie z zasadą konkurencyjności  polecającego na wykonaniu robót budowlanych (trybie „zaprojektuj i wybuduj”) polecających wykonaniu projektu budowlanego Centrum Biznesu i Innowacji w Turku oraz na tej podstawie na budowie Centrum Biznesu i Innowacji w Turku.

Turecka Izba Gospodarcza  informuje o wyborze wykonawcy  dot. zapytania ogłoszonego z dniu 11.07.2018r.

Komisja  Tureckiej Izby Gospodarczej dokonała otwarcia ofert, w terminie zgodnie z ogłoszonym zapytaniem ofertowym z dnia 11.07.2018r. Otwarcie ofert  nastąpiło w  siedzibie Tureckiej Izby Gospodarczej, ul. Kaliska 47, 62-700 Turek, godzina 14:15 w dniu 26.07.2018r. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła  1 oferta:

L.p.
Oferenci
Wartość  na jaką została złożona oferta brutto Długość gwarancji wskazana w ofercie
1. Firma  Budowlana CEGBUD Krzysztof Skonieczny, Chlebów 48, 62-700 Turek 1 439 100,00zł 60 m-cy

Po przeprowadzonej analizie dokonano wyboru wykonawcy:

Firma  Budowlana CEGBUD Krzysztof Skonieczny,  Chlebów 48,  62-700 Turek