Poniżej zamieszczamy wstępne wyniki po I i II etapie rekrutacji do projektu  „Lepsza przyszłość z własną firmą”. Ostateczna Lista osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo – doradczym oraz Lista rezerwowa zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu po zakończeniu procedury odwoławczej.

http://wlasnafirma.etio.org.pl/wp-content/uploads/zanonimizowana-Lista-kandydat%C3%B3w2.pdf