Powiatowy Urząd Pracy w Turku ogłosił nabory na środki m.in. na podjęcie działalności gospodarczej oraz doposażenie stanowiska pracy. Grupę docelową stanowią osoby, które w 2018 roku zostały zwolnione z przyczyn pracodawcy.