10 kwietnia 2019 roku, w Turku przy ul. Żeromskiego wmurowaliśmy Kamień Węgielny pod budowę Centrum Biznesu i Innowacji Tureckiej Izby Gospodarczej będący symbolem innowacyjności, ale również symbolem wysiłku wielu ludzi.
To kolejny, ważny etap w realizacji misji TIG jaką jest wspieranie rozwoju i podniesieniu konkurencyjności mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw z regionu powiatu tureckiego i Województwa Wielkopolskiego. Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Budowana infrastruktura, pozwoli na świadczenie wysokiej jakości specjalistycznych usług dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców, które umożliwią firmom osiągnięcie konkurencyjnej pozycji rynkowej.
Dziękujemy za przybycie wszystkim przedsiębiorcom, członkom TIG oraz zaproszonym gościom.