Każdego roku konkurs dla młodzieży „Mam Plan na Biznesplan” przyciąga większą grupę uczestników, każdego roku rośnie poziom składanych biznesplanów oraz …. wysokość nagród. W tej edycji przyjęliśmy 50 zgłoszeń od uczniów ZST w Turku  oraz I LO w Turku. Obecnie uczestnicy wykorzystują wiedzę zdobytą podczas warsztatów i opracowują własne pomysły na biznes, aby w następnym etapie najlepsza 10 mogła je przedstawić przed Kapitułą.  W tym roku zaprosiliśmy również do współpracy doradców z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego.