Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zaprasza przedsiębiorców sektora MŚP z regionu Wielkopolski Wschodniej do udziału w usługach ekspercko – doradczych w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw, które odbędą się w okresie lipiec – grudzień 2021 roku.

Usługi  ekspercko – doradcze organizowane będą w ramach projektu pt. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii”, realizowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem proponowanego wsparcia ekspercko – doradczego jest poszerzenie wiedzy i kompetencji z zakresu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw MŚP z Wielkopolski Wschodniej, w tym podniesienie wiedzy z zakresu m. in. możliwości wejścia na rynki zagraniczne.

W ramach usług ekspercko – doradczych z zakresu internacjonalizacji przewiduje się usługi m.in. coachingu, mentoringu, wsparcie firm w rozwoju działalności eksportowej, w poszukiwaniu odpowiednich rynków zbytu, wsparcie przedsiębiorstw w ubieganiu się o realizację zamówień publicznych za granicą, w poszukiwaniu zagranicznych inwestorów kapitałowych i kontrahentów, itp.

Udział w usługach doradczych jest bezpłatny

 

W celu zgłoszenia chęci udziału w doradztwie należy przesłać formularz zgłoszeniowy na adres e-mail wde@arrkonin.org.pl

 

Link do załączników:  http://arrkonin.org.pl/zapraszamy-do-udzialu-w-uslugach-ekspercko-doradczych-w-zakresie-internacjonalizacji-przedsiebiorstw/