Dotyczącego  postępowania z dnia 25.06.2018r. ogłoszonego w bazie konkurencyjności oraz na stronie internetowej www.tig.turek.pl, zgodnie z zasadą konkurencyjności  polecającego na wykonaniu robót budowlanych (trybie „zaprojektuj i wybuduj”) polecających wykonaniu projektu budowlanego Centrum Biznesu i Innowacji w Turku oraz na tej podstawie na budowie Centrum Biznesu i Innowacji w Turku.

Turecka Izba Gospodarcza informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego

ogłoszonego w dniu 25.06.2018r.

Zespół reprezentujący Turecką Izbę Gospodarczą dokonał otwarcia ofert, w terminie zgodnie z ogłoszonym zapytaniem ofertowym z dnia 25.06.2018r. Otwarcie ofert  nastąpiło w  siedzibie Tureckiej Izby Gospodarczej, ul. Kaliska 47, 62-700 Turek, godzina 14:30 w dniu 10.07.2018r.

Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty. Najkorzystniejsza oferta cenowa przekraczała środki jakie Zamawiający zamierzał przeznaczył na realizacje przedmiotowego zamówienia.

Prezydium Tureckiej Izby Gospodarczej podczas posiedzenia w dniu 10.07.2018r. podjęło decyzje, iż nie ma możliwości zwiększenia środków na realizację tego zadania.

W związku z powyższym  Turecka Izba Gospodarcza  w dniu 10.07.2018r. unieważniła zapytanie ofertowe. Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.

Decyzja o unieważnieniu zapytania ofertowego