Pandemia ujawniła skalę wykluczenia cyfrowego w naszym kraju. Najnowsze dane wskazują, że prawie 5 mln Polaków w wieku 16-74 lat wciąż nie posługuje się komputerem, a jedną z istotnych barier jest brak umiejętności obsługi sprzętu i pracy w podstawowych programach czy aplikacjach.  4,51 mln Polaków w wieku 16-74 lata (15,5% tej grupy) nigdy nie korzystało z Internetu. Jeszcze więcej osób (4,78 mln) nigdy nie posługiwało się komputerem. Lockdown, a także inne ograniczenia życia społecznego i gospodarczego wywołane pandemią pogłębiły cyfrowe wykluczenie. Najbardziej pogorszyła się sytuacja seniorów, a także uczniów, mieszkańców wsi i niepełnosprawnych – wynika z raportu Federacji Konsumentów pt. „Wykluczenie cyfrowe podczas pandemii. Dostęp oraz korzystanie z Internetu i komputera w wybranych grupach społecznych”.

Pod względem wykluczenia cyfrowego w Unii Europejskiej gorsza sytuacja jest tylko w sześciu państwach (Portugalia, Grecja, Rumunia, Chorwacja, Bułgaria i Włochy), ten sam wynik ma Litwa, a lepsza sytuacja jest w aż 19 krajach, w tym – jak widać – w niemal wszystkich z naszego regionu. Wynik Polski (15% osób niekorzystających nigdy z Internetu) jest znacznie poniżej średniej dla państw UE, wynoszącej 9 proc. Pod względem osób, które nigdy nie korzystały z komputera także zajmujemy 20. miejsce.

Pandemia SARS-CoV-2 spowodowała przeniesienie wielu aktywności do przestrzeni wirtualnej. Najbardziej spektakularnym przykładem było przestawienie niemal z dnia na dzień całego systemu edukacji z trybu stacjonarnego na zdalny. Podobna sytuacja ma miejsce na gruncie zawodowym – wielu z nas przeniosło się w całkowicie wirtualny świat pracy zmieniając przy tym również swój styl życia. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że nie podołaliśmy tym zmianą. Wnioski z badania przeprowadzonego przez Business Centre Club i 4 Business & People na przełomie czerwca i lipca 2020 r. wskazują, że aż 13% badanych przedsiębiorców zauważyło braki w kompetencjach cyfrowych swoich pracowników, czego wynikiem był zakup kursów mających na celu ich podniesienie. Kryzys pokazał, że firmy potrzebują nowych kompetencji, bo pojawiły się nowe wyzwania. Szkolenia to inwestycja. Dziś szkolą się więc wszyscy: i duże firmy, i małe. Pierwsze stawiają na uporządkowanie procedur, nowe wyzwania i otwartość na nowe projekty, natomiast wszystkie podmioty stawiają na podniesienie kompetencji i kwalifikacji swoich pracowników.

Rozwiązaniem jest udział w dofinansowanych szkoleniach realizowanych w ramach projektu LEVEL UP – wzrost poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców obszaru LGD. W ramach zajęć organizowane są szkolenia na 4 poziomach zaawansowania z możliwością dostosowania programu do potrzeb grupy uczestników.  Przewagę tej oferty szkoleń buduje sztab doświadczonych trenerów, elastyczny harmonogram szkolenia, zróżnicowany wymiar godzinowy, materiały dydaktyczne oraz profesjonalny sprzęt komputerowy. Szkolenia odbywają się w budynku całkowicie dostosowanym do potrzeb osób z orzeczeniem o niepełnoprawności. Więcej informacji w biurze projektu (ul. Żeromskiego 37, 62-700 Turek) oraz pod numerem telefonu 665 998 899.