Turkowska Unia Rozwoju wraz z Turecką Izbą Gospodarczą realizuje projekt „Level Up – wzrost poziomu kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców obszaru LGD T.U.R” WRPO Wielkopolska
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania chęci odbycia kursów komputerowych na różnych poziomach zaawansowania.

Dla kogo skierowane jest wsparcie?
– osoby w wieku 25 lat i więcej,
– osoby zamieszkujące na terenie Powiat turecki oraz w gminie Kościelec (Powiat Kolski).

Co oferujemy?
– szkolenia zróżnicowane pod kątem tematu i wymiaru:
1. Moduł podstawowy poziom A – 60 h,
2. Moduł średniozaawansowany poziom B – 120 h,
3. Moduł zaawansowany poziom C – 160 h,
4. Moduł podstawowy z elementami bezpieczeństwa w sieci poziom A – 120 h.
– materiały szkoleniowe i podręczniki, certyfikaty,
– lokalizacje w pobliżu miejsca zamieszkania.

Więcej informacji – 63 289 18 89