Jeśli jesteś OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ, która nie ma odpowiedniego doświadczenia zawodowego:

Zgłoś się do odbycia STAŻU ZAWODOWEGO
z atrakcyjnym stypendium i uczestnictwa w certyfikowanym SZKOLENIU ZAWODOWYM dobranym do indywidualnych potrzeb uczestnika (np. pracownik biurowy).

Kandydaci do udziału w projekcie powinni spełniać następujące kryteria:

• mieć orzeczenie o niepełnosprawności
• być osobą niepracującą (bezrobotną lub nieaktywną
zawodowo)
• być mieszkańcem powiatu tureckiego, kolskiego lub
konińskiego
• wiek do 29 roku życia.

Zgłoś się do Tureckiej Izby Gospodarczej,
ul. Kaliska 47, 62-700 Turek, tel; 63 289 18 89