Szanowni Państwo,

W ramach szacowania wartości zamówienia, zwracam się do Państwa z prośbą o przedstawienie propozycji cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkolenia kwalifikacyjnego pt. „Operator koparko-ładowarki kl. III”  (w tym m.in.: materiały szkoleniowe, badania lekarskie, zapewnienie sal, niezbędnego sprzętu, zatrudnienie trenera/instruktora, koszt egzaminu państwowego).

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu „Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego”, Nr RPWP.08.03.01-30-0031/19.

Formularz szacowania oraz szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączeniu.

Prosimy o przesyłanie odpowiedzi do dn. 3.11.2021r. do godz. 15.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej(k.gorski@tig.turek.pl), poczty tradycyjnej, lub dostarczenie formularza szacowania do skrzynki przy sekretariacie (pok. nr 2) w siedzibie biura TIG przy ul. Żeromskiego 37 w Turku.

Formularz szacowania wartosci zamówienia

Szacowanie Wartości Zamówienia