Wsparcie finansowe w PUP Turek na doposażenie stanowiska pracy oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

 

Dla kogo?
Kobiety w wieku 18-29 lat zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku jako bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw.  młodzież NEET).
 
Wsparcie:
– doposażenie stanowiska pracy – 20 000 zł,
– środki na podjęcie działalności gospodarczej – 20 000 zł
 
Konsultanci TIG świadczą usługi doradcze i informacyjne w zakresie wypełniania wniosku o przyznanie wsparcia.
Zapraszamy do kontaktu – 63 289 18 89