Święta to czas domowego ciepła, miłości i przebaczenia, te słowa przyświecały naszym członkom podczas tegorocznego spotkania opłatkowego.
Przedsiębiorcy zrzeszeni w Tureckiej Izbie Gospodarczej, jak co roku spotkali się 15 grudnia w Restauracji Piwniczna, by przełamać się opłatkiem i złożyć świąteczne życzenia. Wraz z przedsiębiorcami do wigilijnego stołu zasiedli: Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Anna Majda, Starosta Turecki Mariusz Seńko, Burmistrz Miasta Turek Romuald Antosik, ks. Proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Obrzębinie Stanisław Nasiński, przedstawiciel Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN Zbigniew Bachta, Prezes Wielkopolskiej Izby Gospodarczej w Gnieźnie Henryk Bartkowiak oraz Wójtowie Gminy Przykona Paweł Broniszewski i Gminy Kawęczyn Jan Nowak.
Wszystkich zgromadzonych powitała Dyrektor biura TIG Monika Kozłowska. Prezes Tureckiej Izby Gospodarczej Marek Sawicki złożył zrzeszonym przedsiębiorcom serdeczne życzenia na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia. Po krótkich wystąpieniach zaproszonych gości Słowo Boże wygłosił ks. Proboszcz Stanisław Nasiński odczytując fragment Ewangelii wg. Św Łukasza. Następnie po odśpiewaniu kolęd w wykonaniu Chóru Parafii pw Matki Boskiej Fatimskiej w Obrzębinie uczestnicy przełamali się opłatkiem. Po modlitwie zebrani zasiedli do stołów, aby móc porozmawiać nie tylko o sprawach biznesowych, ale także po to by lepiej się poznać