W dniu 11 października odbyło się kolejne spotkanie podsumowujące dotychczasowy postęp w realizacji projektu „Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego”. W trakcie spotkania miejsce miało wręczenie zaświadczeń o odbyciu stażów, certyfikatów oraz zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów i szkoleń przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Turku. Zaświadczenia wręczali uczniom dyrektor ZST Wioletta Adamiak, prezes Tureckiej Izby Gospodarczej Damian Brzóska oraz wicestarosta Powiatu Tureckiego Władysław Karski.
Wszystkim uczniom gratulujemy, życząc dalszych sukcesów edukacyjnych i życiowych.