Rusza program bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców Gminy Brudzew.

Mimo powszechnego dostępu do Internetu w Polsce, nasz kraj w tegorocznym zestawieniu indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego zajmuje dopiero 24 miejsce w grupie 28 państw Unii Europejskiej.

Czas to zmienić!

Fundacja Legalna Kultura rozpoczęła realizację programu „J@ w Internecie”, którego Gmina Brudzew w partnerstwie z Turecką Izbą Gospodarczą jest również beneficjentem.

Program ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i narzędzia, które rozwiną ich kompetencje niezbędne do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania w świecie cyfrowym.

Dlaczego warto?

Dzięki programowi „J@ w Internecie” mieszkańcy Gminy Brudzew zostaną wprowadzeni w świat Internetu. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wykorzystania zasobów internetu we własnym biznesie, korzystania z podstawowych usług e-administracji (m.in. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników, 500+, Karta Dużej Rodziny, złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego), poruszania się w portalach społecznościowych, zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury oraz dowiedzą się jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci.

Tematyka szkoleń:

  • Rodzic w Internecie,
  • Mój biznes w sieci,
  • Moje finanse i transakcje w sieci,
  • Działam w sieciach społecznościowych,
  • Rolnik w sieci,
  • Kultura w sieci.

Ja w Internecie, czyli kto?

Projekt kierowany jest do osób powyżej 25 roku życia, mieszkających na terenie województwa wielkopolskiego, osób niepełnosprawnych, pracujących jak i bezrobotnych, głównie mieszkańców Gminy Brudzew.

Jedna osoba może wziąć udział w jednym module szkoleniowym. Szkolenia dostosowane zostaną do stopnia wiedzy uczestników.

Wszelkie niezbędne informacje o projekcie, w tym terminy rekrutacji, plan szkoleń, miejsca szkoleń itp. udostępniane będą na bieżąco na stronie internetowej Gminy Brudzew: www.brudzew.pl oraz na stronie internetowej Tureckiej Izby Gospodarczej: www.tig.turek.pl.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 63 279 83 33, 665 998 899.