Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie dot. świadczenia usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla uczestników projektu skierowanych na staż w ramach projektu „Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego”