4 maja 2019 roku weszła w życie ustawa, która dostosowuje aż 167 ustaw krajowych do RODO. Wprowadzone zmiany są efektem ujednolicenia i wzajemnego dostosowania unijnych i krajowych przepisów, dotyczących danych osobowych. Nowe definicje wprowadzone przez RODO to przede wszystkim:

  • profilowanie – czyli zjawisko polegające na zbieraniu informacji o konsumencie na podstawie jego zachowań w sieci;
  • pseudonimizacja – proces (spseudonimizowane), po którym można przypisać konkretne dane do określonej osoby; forma zabezpieczenia danych osobowych;
  • wyodrębnienie osobnych definicji dotyczących danych na temat zdrowia i danych genetycznych;
  • wprowadzenie nowej definicji danych biometrycznych – wraz z generalnym zakazem przetwarzania takich danych;
  • nowa definicja jednostki organizacyjnej;
  • definicja zgody na przetwarzanie danych osobowych – rozporządzenie określa, że wyrażenie zgody musi mieć formę okazania woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego.

Dla przedsiębiorców oznacza to, że wdrożenie nowych regulacji będzie wymagało dostosowania funkcjonujących w firmie procedur do obowiązujących przepisów. Warto pomyśleć o tym już teraz, aby samodzielnie przeanalizować, jakimi danymi osobowymi dysponuje firma, co konkretnie się z nimi dzieje i jakie ryzyko się z tym wiąże – a ostatecznie dobrać optymalne środki, które to ryzyko zminimalizują.

Aby zagwarantować sobie pewność, iż przetwarzanie danych w firmie funkcjonuje poprawnie przedsiębiorcy z subregionu konińskiego mogą skorzystać w tym zakresie z usług, które świadczone są w partnerstwie Tureckiej Izby Gospodarczej oraz firmy PolGuard ® Consulting Sp. z o.o. Dzięki możliwości dofinansowania usług w ramach Bazy Usług Rozwojowych możliwe jest sfinansowanie usług nawet w 80%. Usługi wdrożenia ochrony danych osobowych oraz przeprowadzenie audytu  powdrożeniowego umożliwią Państwu zdobycie wiedzy oraz kompetencji umożliwiających prawidłowe wdrożenie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie zgodnie z RODO w Państwa firmie. Usługi pozwolą na prawidłowe wdrożenie opracowanej dokumentacji wymaganej przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej „RODO” oraz krajowych przepisów o ochronie danych osobowych.

Więcej informacji o możliwości dofinansowania usługi w zakresie wdrożenia ochrony danych osobowych uzyskacie Państwo pod numerem telefon 63 289 18 89. Zapraszamy!