Wzmocnienie potrzeb Tureckiej Izby Gospodarczej w zakresie wyzwań związanych z realizacji usług społecznych poprzez stabilizację miejsc pracy oraz  wsparcie doraźne.

Turecka Izba Gospodarcza z ogromną radością ogłasza, że udało się pozyskać wsparcie finansowe w wysokości 92 000 złotych na realizację projektu, którego głównym celem jest wzmocnienie naszej organizacji oraz zapewnienie ciągłości naszej działalności  w ramach programy  „PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE +” NA LATA 2023-2025

Wsparcie to jest kluczowe w zakresie  utrzymania miejsc pracy w naszej instytucji, co jest niezwykle istotne dla naszej organizacji, która od blisko 25 lat wspiera rozwój przedsiębiorczości w regionie Wschodniej Wielkopolski.

Dzięki temu wsparciu będziemy mogli kontynuować naszą misję promowania i wspierania rozwoju przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej w regionie.

Pandemia COVID-19 oraz konflikt na linii Rosja/Ukraina wpłynęły na wiele aspektów naszej działalności, w tym na spadek liczby realizowanych usług komercyjnych, wzrost kosztów energii elektrycznej i gazu, oraz zmiany w potrzebach biznesowych klientów. Dzięki pozyskanemu wsparciu, będziemy mogli sprostać tym wyzwaniom i kontynuować naszą działalność w sposób efektywny i zgodny z obowiązującymi standardami.

W ramach projektu, otrzymane środki zostaną wykorzystane między innymi na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników, co pomoże nam utrzymać nasz wysoko wykwalifikowany zespół oraz zapewnić stabilność i ciągłość działalności. Ponadto, wsparcie finansowe umożliwi nam częściowe pokrycie kosztów stałych. Dzięki temu będziemy mogli utrzymać odpowiednie warunki pracy, zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie urządzeń oraz kontynuować nasze działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za to wsparcie, które przyczyni się do naszego długoterminowego rozwoju oraz umożliwi nam kontynuowanie naszej misji w służbie przedsiębiorcom i mieszkańcom regionu.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten projekt i mam nadzieję, że dzięki niemu będziemy mogli jeszcze skuteczniej wspierać rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

Monika Kozłowska