W dniu 23 czerwca 2021r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyło się posiedzenie inauguracyjne Wielkopolskiej Rady Trzydziestu (WR30) kadencji 2021-2024. 

Wielkopolska Rada Trzydziestu jest organem opiniotwórczo-doradczym Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Jako Wschodnia Wielkopolska możemy być silnym głosem w tym gremium w osobie Prezesa TIG – Damiana Brzóski – nowo wybranego członka Prezydium WR30.

Należy podkreślić, iż po raz pierwszy w historii region turecki będzie miał swojego reprezentanta w Prezydium Wielkopolskiej Rady 30. Dzięki temu „region Turku” będzie miał możliwość nie tylko pozyskiwania informacji o działaniach rozwojowych w Wielkopolsce, ale także będzie mógł wpływać na kierunki tych działań a co za tym idzie wnosić pomysły i inicjatywę rozwojową, w której (mamy nadzieję) szerzej niż dotychczas będą uczestniczyć nasi przedsiębiorcy i organizacje gospodarcze.

Zapraszamy podmioty gospodarcze do czynnego uczestniczenia i kontaktów z Turecką Izbą Gospodarczą. Zgłaszajcie Państwo swoje pomysły i postulaty, wnoście opinie i uwagi do życia gospodarczego. Będą one przedstawiane na posiedzeniach WR30.

 

Nowy skład Prezydium Wielkopolskiej Rady Trzydziestu, w kadencji 2021-2024:

Przewodniczący WR30: 

  • Wojciech KRUK, Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej,

Wiceprzewodniczący WR30:

  • Zuzanna SZCZUDLIK, Prezes Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości,
  • Grzegorz MARCINIAK, Prezes Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski,

Członkowie Prezydium WR30:

Damian BRZÓSKA, Prezes Tureckiej Izby Gospodarczej,

Leszek KASZUBA, Wiceprezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lesznie,

Zenon KIERCZŃSKI, Prezes Wielkopolskiej Izby Budownictwa,

Andrzej ŁYKO, Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji.

 

(Pełen skład Rady nowej kadencji ustanowiony został uchwałą nr 3751/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17.06.2021r.).

 Zdjęcie źródło: UMWW ( http://iw.org.pl/)