W dniu 25.03.2020 Rada Tureckiej Izby Gospodarczej zwróciła się z apelem do Władz Miast i Gmin, prosząc o interwencję mającą na celu ochronę mikro, małych, średnich, jak i dużych firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu tureckiego. Treść pisma wraz postulatami, które skierowane zostało do Wójtów, Burmistrzów i Przewodniczących Rad Gmin i Miast powiatu tureckiego, prezentujemy poniżej:

W tym nadzwyczajnym dla nas wszystkich czasie, na podstawie opinii i zebranych rekomendacji od przedsiębiorców, wnosimy o stworzenie w każdej z gmin powiatu tureckiego  tzw. „samorządowego pakietu osłonowego dla firm”. Reprezentowani przez nas pracodawcy i przedsiębiorcy przyjęli przekazane założenia tzw. „tarczy antykryzysowej” za niewystarczające.

Biorąc pod uwagę fakt, iż negatywne skutki wywołane rozprzestrzenianiem się wirusa nakładają się na zauważalne już wcześniej symptomy spowolnienia gospodarczego, stwierdzimy, że sytuacja naszych przedsiębiorców może w bardzo szybkim czasie stać się tragiczna. Mamy do czynienia z bezprecedensowym zagrożeniem dla bytu przedsiębiorców i ich pracowników, jak i dla całej gospodarki. Dlatego konieczne są działania oddolne, szybkie i zdecydowane.

W ramach samorządowego pakietu osłonowego dla firm postulujemy o: 

  1. Czasowe zwolnienie z obowiązku płatności podatku od nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności  gospodarczej do 31 grudnia 2020 r.
  2. Czasowe zwolnienie z obowiązku płatności podatku od środków transportu  do 31 grudnia 2020 r.
  3. Czasowe zwolnienie z obowiązku opłat za wieczyste użytkowanie  nieruchomości do 31 grudnia 2020 r.
  4. Czasowe zwolnienie z obowiązku uiszczania opłat za wywóz odpadów do 31 grudnia 2020 r.

Upoważniony przez mikro, małe, średnie  i duże  firmy oraz ich pracowników, proszę o rozważenie i  wdrożenie zgłaszanych postulatów na terenie wszystkich gmin naszego powiatu.

w imieniu Rady Tureckiej Izby Gospodarczej
Marek Sawicki
Prezes Izby