Mając na uwadze bezprecedensowe zagrożenia dla bytu przedsiębiorców i ich pracowników,  na podstawie zebranych rekomendacji od przedsiębiorców prezentujemy Państwu treść pisma, jakie zostało skierowane w dniu dzisiejszym przez Prezesa Tureckiej Izby Gospodarczej Marka Sawickiego do p. Mateusza Morawieckiego Premiera RP.

Jednocześnie informujemy, iż pisma o tożsamej treści przekazane zostały do Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP, Przewodniczących Klubów i Kół Parlamentarnych oraz przedstawicieli parlamentu poszczególnych ugrupowań partyjnych w okręgu wyborczym nr 37.