Dnia 17 października br. w Koninie zostało podpisane porozumienie przedstawicieli organizacji przedsiębiorców w sprawie współpracy w zakresie rozwoju polubownych metod rozwiązywania sporów ze szczególnym uwzględnieniem mediacji. W rozmowach dotyczących projektu oraz podpisaniu porozumienia brał udział Prezes Tureckiej Izby Gospodarczej – Marek Sawicki.

Projekt ma na celu współpracę w zakresie propagowania i rozwoju polubownych metod rozwiązywania sporów, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji. Strony porozumienia doszły do konsensusu, iż rozwój przedsiębiorczości może przebiegać tylko w warunkach konstruktywnego rozwiązywania wszelkich sporów i konfliktów, które mogą zaistnieć pomiędzy członkami oraz interesariuszami umawiających się organizacji.

Prócz Prezesa TIG porozumienie parafowali także:
1. Wojciech Kruk – prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
2. Lidia Lorencka – Cech Rzemiosł Różnych w Koninie
3. Roman Byczyk – Konińska Izba Gospodarcza
4. Marek Waszkowiak – Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich
5. Janusz Stankiewicz – Związek Pracodawców Sektora Usług Publicznych OPK

Koordynatorem projektu w regionie konińskim został Dariusz Wilczewski – mediator sądowy.

Zdjęcia: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie