Ostatnia okazja, by ubiegać się o bezzwrotną dotację na założenie własnej działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł oraz wsparcia pomostowego (2 050,00 zł netto) przez 12 miesięcy

Już 16 września rusza nabór!!!

Osoby z Wielkopolski zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z biurem Tureckiej Izby Gospodarczej – tel. (063) 289 18 89 lub 665 999 664.

Dla Kogo?

Projekt skierowany jest do osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 30 roku życia z terenu województwa wielkopolskiego, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą i jednocześnie należą do jednej z następujących grup:

a) osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracowników na umowy cywilnoprawne, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz

b) osób z jednej z niżej wymienionej grupy:

 • imigranci oraz reemigranci;
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny
 • osoby ubogie pracujące;
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia, a nie należący do osób
  z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, imigrantów i reemigrantów oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin;
 • osoby bezrobotne, bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, to jest: długotrwale bezrobotne, w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach.

NA ETAPIE REKRUTACJI DODATKOWE PUNKTY W PROJEKCIE PRZYDZIALANE SĄ OSOBOM NALEŻĄCYM DO GRUPY PRIORYTETOWEJ W PROJEKCIE tj.

 • osoby niepełnosprawne,
 • kobiety,
 • osoby z terenów wiejskich
 • osoby, które utworzą działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation);
 • osoby, które utworzą działalność w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE).

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin-rekrutacji-uczestnikow_II-tura

Formularz-rekrutacyjny-wzór