Zapraszamy do zapoznania się ze znajdującą się w załączeniu ofertą nowych usług świadczonych przez Turecką Izbę Gospodarczą – druk 3D, skan 3D, druk wieloformatowy

 Oferujemy:

  • Skan 3D,
  • Druk 3D,
  • Druk wieloformatowy.

 Posiadamy nowoczesny park maszynowy.

 Usługę można zamówić:

pelna oferta 2021 Prototypownia