Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu wdrażania nowych regulacji w zakresie Ochrony Danych Osobowych, które odbędzie się 26 kwietnia br w godz. 9.00 – 13.00 w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą, zarządzających przedsiębiorstwem, do pracowników działów przetwarzających dane osobowe, osób nadzorujących ich pracę oraz pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji w zakresie obowiązków wynikających z obecnie obowiązujących aktów prawnych w zakresie Ochrony Danych Osobowych. Po ukończeniu zajęć uczestnik będzie posiadał wiedzę z zakresu bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w firmie. Uczestnik szkolenia będzie posiadał umiejętności bezpiecznej i sprawnej pracy z zachowaniem dobrej praktyki ochrony danych osobowych, także w sytuacjach kryzysowych dla bezpieczeństwa danych. Uczestnik nabędzie również wiedzę na temat źródeł prawa regulujących przetwarzanie danych osobowych. Ponadto Uczestnik będzie posiadał umiejętność postępowania z danymi w sposób zapewniający bezpieczeństwo prawne administratorowi danych i osobom upoważnionym. Uczestnicy pozyskają praktyczną wiedzę o nowych zasadach przetwarzania danych osobowych, wynikających z GIODO/RODO. Dzięki udziałowi w szkoleniu Uczestnicy będą mogli podjąć działania dotyczące wdrażania procedur ochrony danych osobowych w firmie.

KARTA ZGŁOSZENIOWA