Już tylko 4 dni zostały pracodawcom na rozliczenie PIT-ów pracowników

Do końca stycznia pracodawca ma obowiązek złożenia PIT-11 swoich pracowników za 2021 r. do urzędu skarbowego.

Płatnicy muszą złożyć deklaracje elektronicznie w najnowszej wersji formularzy.

Więcej informacji: Elektroniczny PIT-11, PIT-40A/11A za 2021 r. płatnicy składają w najnowszej wersji

Obniżka VAT na żywność, nawozy i paliwa – zmiany w kasach rejestrujących

Sprzedajesz żywność, paliwa lub nawozy? Pamiętaj o zmianie stawek VAT w kasie fiskalnej na okres 01.02.2022 – 31.07.2022.

Więcej informacji: Tarcza Antyinflacyjna 2.0 – zmiany w kasach rejestrujących i Wiążące Informacje Stawkowe

Płatniku, pamiętaj o właściwym PESEL lub NIP swojego pracownika

Przypominamy o obowiązku wpisywania przez płatnika prawidłowego identyfikatora podatkowego NIP/PESEL podatnika (pracownika) w dokumentach PIT.

Błędem jest np. wpisywanie ciągu takich samych cyfr (jak np. 1111111111 czy 9999999999).

Więcej informacji: Płatniku, pamiętaj o właściwym PESEL lub NIP swojego pracownika

Wsparcie z PFRON-u dla firm zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami

Jest już gotowy projekt ustawy dot. nowego instrumentu wsparcia Zakładowych Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Zakładowego Funduszu Aktywności.

Nowy instrument wspiera pracodawców, którzy tworzą miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Żaden z tych pracodawców nie straci na Polskim Ładzie – akt prawny uwzględnia rekompensatę zmniejszenia wpływów z PIT.

Więcej informacji: Korzystne zmiany w Polskim Ładzie – projekt Ustawy już gotowy