NEWSLETTER 15.02.2022

 

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Projekt rozporządzenia wydłużającego termin rozliczenia rocznego CIT za 2021 r.

Ministerstwo Finansów wydłuży czas na rozliczenie rocznego CIT za 2021 r. Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia w sprawie wydłużenia terminów.

Zgodnie z projektem rozporządzenia nie 31 marca 2022 r., a 30 czerwca 2022 r. będzie ostateczną datą na:

•                    złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, który zakończył się między 1 grudnia 2021 a 28 lutego 2022 r. (CIT-8, CIT-8AB);

•                    wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Więcej informacji: Uzgodnienia i konsultacje projektu rozporządzenia wydłużającego termin rozliczenia rocznego CIT za 2021 r.

 

Prekonsultacje SLIM VAT 3 przedłużone

SLIM VAT 3 jest kolejnym pakietem uproszczeń w podatku od towarów i usług. To ponad 20 nowych rozwiązań, m.in. prostsze fakturowanie, zmniejszenie formalności oraz poprawa płynności finansowej firm.

Na prośbę przedsiębiorców Ministerstwo Finansów przedłuża prekonsultacje projektu do 23 lutego 2022 r.

Więcej informacji: Prekonsultacje SLIM VAT 3 przedłużone do 23 lutego

 

Ulga IP Box

Od 1 stycznia 2022 r. mamy w Polsce kompleksowy system ulg podatkowych – działających równocześnie. Nowy system ulg ma zachęcić firmy do wytwarzania własności intelektualnej i do jej rejestrowania w Polsce.

Przedsiębiorca, który komercjalizuje wyniki prac badawczo-rozwojowych może jednocześnie korzystać z IP Box i ulgi B+R.

Więcej informacji: Polski Ład – ulga IP Box

 

Ulga B+R

Ulga B+R zaprojektowana została jako narzędzie stymulujące wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Dzięki niej koszt opracowania nowego towaru lub wdrożenia innowacji w firmie będzie istotnie niższy. Każda złotówka wydana na ten cel może być dodatkowo odliczana od podstawy opodatkowania

Od 2022 r. stosując jednocześnie obie ulgi: B+R oraz IP Box, można je jeszcze rozszerzyć o dodatkową ulgę – ulgę na prototypy, obniży ona koszty produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia go na rynek.

Więcej informacji: Polski Ład – ulga B+R wspierająca prace koncepcyjne nad nowym produktem

 

Ulga na ekspansję

Dzięki uldze na ekspansję podatnik odlicza koszty, które musi ponieść, aby rozszerzać swoje rynki zbytu – również zagraniczne.

Wydatki mogą zostać odliczone jako koszty uzyskania przychodów oraz w ramach ulgi. Odliczeniu może podlegać do 1 mln zł w roku podatkowym.

Więcej informacji: Polski Ład: ulga na ekspansję

 

Ulga na robotyzację

Ulga jest skierowana do firm, które chcą usprawnić produkcję przez zastosowanie robotów przemysłowych. Może być narzędziem, które pomoże polskim firmom w zwiększaniu ich produktywności i konkurencyjności zarówno na rynku polskim i międzynarodowym.

Z nowej ulgi podatkowej może skorzystać każda firma, niezależnie od wielkości czy profilu działania, która zakupi i zainstaluje np. robota przemysłowego.

Więcej informacji: Ulga na robotyzację. Polski Ład wspiera innowacje

 

Od marca – tak jak w latach poprzednich – Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu zaprasza na dedykowane szkolenia dotyczące różnych zagadnień podatkowych.

Szczegóły już wkrótce na stronie www.wielkopolskie.las.gov.pl oraz na Twitterze IAS w Poznaniu