RegioStars to nagrody przyznawane corocznie od 2008 roku przez DG REGIO. Stały się one europejskim znakiem doskonałości dla projektów finansowanych przez UE, które charakteryzują się innowacyjnym i integracyjnym podejściem do rozwoju regionalnego. Każdego roku setki projektów konkurują w pięciu kategoriach: inteligentna Europa, zielona Europa, sprawiedliwa Europa, zurbanizowana Europa i temat roku. Każdy obywatel może oddać głos na wybrany przez siebie projekt. Wyłoniony tą drogą zwycięzca otrzyma nagrodę publiczności. Nagrody RegioStars stanowią inspirację dla regionów do coraz skuteczniejszego realizowania polityki regionalnej UE, przyczyniając się do znajdowania rozwiązań dla wspólnych wyzwań i jak najlepszego wykorzystywania istniejących możliwości.

Każdego roku Komisja Europejska nagradza projekty finansowane z unijnych funduszy, które wyróżniają się wysokim poziomem jakości i proponują nowe podejścia do rozwoju regionalnego. Zakwalifikowane projekty zajmują centralne miejsce w unijnych działaniach komunikacyjnych, aby dzięki temu mogły stać się inspiracją dla pozostałych regionów w całej Europie.

Kategorie tematyczne

Nagrody REGIOSTARS przyznawane są w pięciu kategoriach tematycznych: 1) inteligentny, 2) trwały, 3) sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost gospodarczy, 4) rozwój obszarów miejskich oraz 5) temat roku.
Tegoroczna edycja konkursu REGIOSTARS jest poświęcona pięciu obszarom uznawanym za kluczowe z punktu widzenia unijnej polityki regionalnej:

  • INTELIGENTNA Europa: zwiększenie konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw w środowisku cyfrowym
  • ZIELONA Europa: ekologiczne i odporne społeczności w obszarach miejskich i wiejskich
  • SPRAWIEDLIWA Europa: wspieranie włączenia społecznego i przeciwdziałania dyskryminacji
  • ZURBANIZOWANA Europa: promowanie ekologicznych, zrównoważonych i opartych na obiegu zamkniętym systemów żywnościowych w miejskich obszarach funkcjonalnych
  • TEMAT ROKU: zwiększanie mobilności ekologicznej w regionach – Europejski Rok Kolei 2021

Jury złożone z czołowych przedstawicieli środowisk akademickich w poszczególnych dziedzinach oceni zgłoszone projekty i wyłoni zwycięzców.

Dodatkowo każdy obywatel będzie mógł zagłosować przez internet na wybrany przez siebie projekt. Wyłoniony tą drogą zwycięzca otrzyma nagrodę publiczności.

Więcej informacji na temat kategorii konkursowych można znaleźć w Poradniku dla uczestników.

Jak zgłosić projekt?

Poradnik dla uczestników zawiera wszystkie niezbędne informacje i wskazówki, dzięki którym właśnie Twój projekt może zwyciężyć. Poradnik zawiera nie tylko szczegółowy opis tegorocznych kategorii konkursowych oraz kryteriów kwalifikowalności i przyznawania nagród, ale również praktyczne wskazówki, które pomogą każdemu uczestnikowi przejść przez wszystkie etapy konkursu.
Poradnik dla uczestników PDFen

Internetowa platforma zgłoszeniowa jest otwarta od 9 lutego do 9 maja 2021 r.

Nowością w 2021 r. jest to, że finaliści zostaną zaproszeni do udziału w sesjach szkoleniowych na temat komunikacji w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast organizowanego w październiku. Uroczysta ceremonia REGIOSTARS, podczas której zostaną wręczone nagrody w pięciu kategoriach tematycznych i nagroda publiczności, odbędzie się w grudniu 2021 r. w Dubrowniku (Chorwacja).