Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów nr FEWP.06.04-IZ.00-002/23.

 

🌐 Program Wsparcia Pracowników i Pracodawców 🌐

Typy Wnioskodawców:

 Przedsiębiorstwa

Administracja publiczna

Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne

Partnerzy społeczni

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

Typy Projektów:

Projekty związane z eliminowaniem czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy, poprawą ergonomii pracy.

Cele Naboru:

Projekty ukierunkowane na eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy, poprawę ergonomii dostosowane do potrzeb pracodawców i ich pracowników.

Warunki Naboru:

Pogłębiona analiza występowania czynników ryzyka w miejscu pracy.

Ocena ryzyka zawodowego i programy naprawcze minimalizujące zagrożenia.

Działania obejmujące wdrożenie programów naprawczych, zmiany organizacyjne, poprawę ergonomii pracy, działania informacyjno-edukacyjne, ochronę narządu ruchu pracowników, poradnictwo psychologiczne.

Termin Naboru:

Od 01-12-2023 do 15-12-2023 

Dostępne Środki:

18 000 000,00 PLN

Poziom Dofinansowania:

90%

Struktura Dofinansowania:

70% z funduszy UE (wydatki kwalifikowalne)

20% z krajowego wsparcia finansowego (budżet państwa)

10% wkład własny wnioskodawcy 

Cele Działań:

Wyrównanie szans na rynku pracy

Wydłużenie aktywności zawodowej

Zapobieganie długotrwałej niezdolności do pracy

 Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków, które wpisują się w cele tego Programu.

Dzięki wsparciu możecie stworzyć bardziej ergonomiczne i bezpieczne miejsca pracy, przyczyniając się do dobrobytu pracowników i rozwoju przedsiębiorstw.