Informujemy, iż ogłoszono nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2022 r. na targach MATRA THAILAND 2022 w Pattaya (Tajlandia) odbywających w dniach 28-30 września 2022 r., wpisanych w obszar Inteligentnej Specjalizacji „Rozwój oparty na ICT” oraz „Przemysł jutra”
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 lipca 2022 r. (środa) do godziny 13.00.
Więcej informacji na temat targów:  http://matraexpo.com/expo.com)

http://iw.org.pl/nabor-przedsiebiorstw-na-stoisko-regionalne-wojewodztwa-wielkopolskiego-matra-thailand-2022-pattaya-28-30-wrzesnia-2022r/28-30 września 2022r. – innowacyjna wielkopolska (iw.org.pl)

https://www.umww.pl/nabor-przedsiebiorstw-na-stoisko-regionalne-wojewodztwa-wielkopolskiego-na-targi-matra-thailand-2022-28-30-wrzesnia-2022