Turecka Izba Gospodarcza po trzech latach przerwy spowodowanej pandemią, przystępuje do organizacji konkursu „Mam plan na BIZNESPLAN”, który skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. 

Celem organizowanego konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat przedsiębiorczości oraz promowanie przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu tureckiego, pobudzenie aktywności w kierunku zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, kształtowanie postaw biznesowych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych oraz promowanie powiatu tureckiego, jako miejsca przyjaznego biznesowi.

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach. W ramach I etapu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.04.2023 r. Następnie należy uczestniczyć w warsztatach dotyczących prawidłowego przygotowania biznesplanu i napisać biznesplan zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu. Do  finałowego etapu konkursu zostanie zakwalifikowanych 10 uczestników, którzy przedstawią najlepsze prace.

Finał konkursu polega na zaprezentowaniu przed zgromadzonym Jury własnego pomysłu na działalność gospodarczą. Na potrzeby prezentacji każdy z zakwalifikowanych uczestników może wykorzystać różne formy ekspozycji/demonstracji, w tym prezentacje multimedialne. Po zapoznaniu się przez Jury z zaprezentowanymi przez uczestników konkursu biznesplanami oraz przygotowanymi prezentacjami zostaną wyłonieni laureaci konkursu.

Dla 10 finalistów przewidziane są atrakcyjne nagrody, które fundowane są przez Darczyńców i Partnerów zwanych Sponsorami.

Konkurs organizowany jest pod patronatem Starosty Powiatu Tureckiego. Patronat medialny nad  konkursem objęła firma MediaPort Katarzyna Błaszczyk (www.iturek.net). Partnerami konkursu są: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Turku, Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku, Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie.

1. regulamin konkursu
2. załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy
3. załącznik nr 2 – wzór biznesplanu
4. załącznik nr 3 – Zgoda opiekuna na udział dziecka w konkursie
5. załącznik nr 4 – klauzula informacyjna