W wyniku prac Komisji Oceny Wniosków opracowano Listę rankingową wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu pt. „Lepsza przyszłość z własną firmą”, którą przedstawiamy w linku poniżej

http://wlasnafirma.etio.org.pl/aktualnosci/