Główny celem projektu jest zwiększenie szansy na założenie i utrzymanie nowych przedsiębiorstw przez 46 osób  w wieku 30 lat i więcej pozostających  bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i zamieszkują powiat turecki, kolski czy kaliski.

Projekt jest realizowany od marca 2018 roku do grudnia 2019 roku.

W ramach projektu oferujemy:
– udzielenie jednorazowej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej – 25.000,00 zł,
– wsparcie pomostowe przez 9 miesięcy prowadzenia działalności – 1.600,00 zł/m-c,
– wsparcie pomostowe doradcze,
– specjalistyczne szkolenia przygotowujące do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.