Wszystkich bezrobotnych z powiatu tureckiego zapraszamy do udziału w projekcie „Zmiana szansą na sukces” współfinansowanego w ramach WRPO Oś priorytetowa 6 Rynek Pracy, działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych.
Projekt jest skierowany do osób, które straciły pracę (umowa o pracę) w przeciągu ostatnich 6 miesięcy oraz są w wieku 30-64 lata. 

Nasza oferta:
– kurs księgowości z wykorzystaniem komputera  na terenie Turku (184 godziny)
– dla bezrobotnych 6-miesięczny staż z wynagrodzeniem 997,40 zł
– indywidualna opieka doradcy zawodowego i pośrednika pracy
– bezrobotnym wypłacamy stypendium za udział w szkoleniu, wszystkim uczestnikom zwracamy koszty dojazdu.

Szczegółowe informacje pod numerem 665 998 899

1_Regulamin_rekrutacji_uczestników (1)
3_Oświadczenie pracodawcy (2
2_Formularz_rekrutacyjny