Z powodu zagrożenia rozpowszechnianiem się koronawirusa, decyzją Prezydium Rady Tureckiej Izby Gospodarczej przesunięty zostaje termin Otwarcia Centrum Biznesu i Innowacji (zaplanowany na dzień 02.04.2020 r.) jak i Walnego Zgromadzenia TIG na bliżej nieokreślony termin.

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników spotkania, nowy termin zostanie ustalony niezwłocznie po ustabilizowaniu się dynamicznie zmieniającej się sytuacji w naszym kraju.