W związku z licznymi pytaniami, poniżej przedstawiamy planowany przebieg realizacji projektu na najbliższy okres:

  1. W chwili obecnej dobiega końca ocena wszystkich formularzy rekrutacyjnych złożonych do projektu przez niezależnych ekspertów oraz planowany jest drugi etap rekrutacji do projektu, tj. rozmowy z doradcą zawodowym, w trakcie których dokonywana będzie analiza predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. O terminach rozmów będą Państwo informowani telefonicznie na początku maja.
  2. Po przeprowadzeniu drugiego etapu rekrutacji ogłoszona zostanie lista 23 osób zakwalifikowanych do udziału projekcie, wraz z listą rezerwową.
  3. Po przeprowadzeniu procedury odwoławczej utworzona zostanie ostateczna lista rankingowa – składająca się z 23 osób, zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
  4. W drugiej połowie maja planowane jest rozpoczęcie realizacji szkoleń dla 2 grup szkoleniowych. Grupy zrealizują bloki przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze 60 godzin.
  5. Po zakończeniu szkoleń, w czerwcu rozpocznie się doradztwo indywidualne w zakresie przygotowania biznesplanu – 6 godzin na osobę.

 Powyższe terminy mogą ulec zmianie w zakresie 2 tygodniowych przesunięć
(przyspieszeń lub opóźnień).