W dniu 24.12.2020 r. Biuro TIG przy ul. S. Żeromskiego będzie nieczynne.
Pracownicy w okresie od 28.12.2020 do 31.12.2020 pracują wyłącznie w trybie zdalnym.
Kontakt mailowy do poszczególnych osób dostępny jest na stronie internetowej www.tig.turek.pl.
Jednocześnie informujemy, iż listy obecności oraz inne dokumenty z projektów przyjmowane będą po 4 stycznia.