W dniu 17.09.2018r. w  Poznaniu odbył się I Wielkopolski Kongres Gospodarczy z udziałem Prezesa Tureckiej Izby Gospodarczej, Marka Sawickiego.
Podczas Kongresu dyskutowano na temat  wyzwań gospodarczych dla Wielkopolski oraz przyszłości regionu.

Spotkanie podzielone zostało na trzy panele dyskusyjne:
Panel I –  ROZWÓJ GOSPODARCZY WIELKOPOLSKI – WYZWANIA
Tematyka:
– Strategia rozwoju Wielkopolski na najbliższą dekadę
– Globalne wyzwania gospodarki szansą dla Wielkopolski
– Nowoczesna gospodarka i przemysł 4.0
– Warunki wzrostu konkurencyjności Wielkopolski
Panel II – RYNEK PRACY
– Jakiego pracownika potrzebuje wielkopolski przedsiębiorca? Jakiego pracodawcy poszukuje dzisiejszy pracownik?
– Wyzwania rynku pracy
– Czy niskie bezrobocie wstrzymuje / stymuluje inwestycje?
– Rozwój kadr dla Europy  / kształcenie ustawiczne
Panel III – EKSPANSJA
– Gospodarka a eksport Wielkopolski (10 lat)
– Kierunek: globalny biznes
– Czy i dlaczego wielkopolskie przedsiębiorstwa z sektora MŚP winny rozwijać eksport?
– Czy wielkopolskie firmy z sektora MŚP potrzebują wsparcia w ekspansji zagranicznej?
– Czy warto promować Markę Wielkopolska?
– Czy już czas na Wielkopolskie FDI?
– Czy Wielkopolska może być aktorem na globalnym rynku?

 

 

 

 

źródło:https://wielkopolskikongres.pl/ / UMWW