Rywalizacja, zadania, pokonywanie zaszyfrowanej trasy – to tylko niektóre atrakcje, które czekają na Uczestników Gry Miejskiej organizowanej przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie przy współpracy z Miastem Turek, Turecką Izbą Gospodarczą, Cechem Rzemiosł Różnych, Zespołem Szkół Technicznych w Turku oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Turku.
Więcej informacji: http://cwrkdiz-konin.pl/gra-miejska-2-edycja/