INVEST IN BRUDZEW
  • położenie w centralnej Polsce przy autostradzie A2 Warszawa-Berlin
  • 200 ha gruntów przeznaczonych pod inwestycje produkcyjne, składy, magazyny i usługi,
  • niezbędna infrastruktura, w tym gazociąg wysokiego ciśnienia
  • korzystne warunki inwestowania: atrakcyjne ceny gruntów, zwolnienia podatkowe, współpraca z ŁSSE, wsparcie merytoryczne
  • projekty inwestycyjne: Centrum logistyczne w msc. Olimpia (ok. 11 ha) , re/KULTYWATOR – Centrum Nauki ENERGIA BRUDZEW oraz Park Odkryć w Kwiatkowie (ok. 30 ha)
film promocyjny
strona internetowa
Kontakt:
Dominika Kaszyńska – Fisiak
Z-ca Kierownika Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska
UG BRUDZEW
tel. 63 279 83 43 / 607 820 405
e-mail: d.kaszynska@brudzew.pl