Świat, w którym żyjemy, zmienia się niezwykle dynamicznie. Nasza planeta jest narażona na liczne wyzwania związane z zmianami klimatycznymi, degradacją środowiska i utratą różnorodności biologicznej. Aby przeciwdziałać tym problemom i stworzyć lepszą przyszłość dla naszych dzieci, edukacja ekologiczna staje się niezwykle ważnym narzędziem.

Dlaczego?

Oto kilka przykładów:

  1. Ogrody szkolne i upowszechnianie sadzenia drzew.

Wiele szkół na całym świecie rozwija ogrody szkolne, gdzie uczniowie uczą się hodować rośliny, dbać o glebę i rozumieć procesy ekosystemowe. Poprzez praktyczne doświadczenia, dzieci uczą się o zrównoważonym rolnictwie, ochronie przyrody i znaczeniu bioróżnorodności. Przykładem może być Szkoła Podstawowa w Szwecji, gdzie uczniowie mają swoje własne działki, na których pielęgnują warzywa i drzewa, ucząc się zarazem o cyklu życia roślin.

Wspieranie inicjatyw sadzenia drzew również jest kluczowe. Młodzież może aktywnie uczestniczyć w akcjach reforestacyjnych, przywracając zdewastowane obszary naturalne do życia. To nie tylko pomaga w walce z deforestacją, ale też rozwija poczucie odpowiedzialności za stan naszej planety.

  1. Lekcje w terenie i wycieczki edukacyjne

Nauka nie musi ograniczać się do sali lekcyjnej. Wielu nauczycieli organizuje wycieczki edukacyjne do parków narodowych, rezerwatów przyrody lub obszarów chronionych. To doskonała okazja, aby uczniowie bezpośrednio doświadczyli piękna natury i zrozumieli jej delikatność.

W Stanach Zjednoczonych, program „Every Kid in a Park” umożliwia wszystkim uczniom w czwartym roku szkoły podstawowej otrzymać bezpłatne bilety wstępu do parków narodowych, zachęcając ich do eksploracji dzikich miejsc. To przykład inicjatywy, która zachęca dzieci i młodzież do bliskiego kontaktu z naturą.

Bardzo mnie cieszy fakt, iż w ramach  projektu „Akcja Zielona Transformacja” realizowanego przez Tureckiej Izby Gospodarczej współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, uczniowie wszystkich gmin powiatu tureckiego będą mieli okazje uczestniczyć w wyjazdowych lekcjach edukacyjnych jak i praktycznych warsztatach ekologicznych w terenie.

  1. Programy nauczania z wykorzystaniem technologii

W dzisiejszym cyfrowym świecie technologia jest nieodłączną częścią życia dzieci i młodzieży. Dlatego ważne jest, aby wykorzystać ją do celów edukacyjnych. Aplikacje, gry i materiały edukacyjne online mogą być doskonałym narzędziem do nauki o ekologii.

Przykładem jest „iNaturalist” – aplikacja umożliwiająca użytkownikom śledzenie i dokumentowanie różnorodności gatunków w swoim otoczeniu. To świetne narzędzie do poznawania lokalnej przyrody i zrozumienia, jak różnorodna jest nasza planeta.

  1. Projektowanie szkolnych programów edukacyjnych

Warto również zwrócić uwagę na to, że sami uczniowie mogą mieć wpływ na swoją edukację ekologiczną. Organizacje młodzieżowe, takie jak „Youth Climate Strike” czy „Fridays for Future”, pokazują, że młodzi ludzie są aktywni i zaangażowani w walkę o lepszą przyszłość.

W niektórych szkołach na całym świecie uczniowie są zaangażowani w projektowanie programów nauczania, co daje im szansę na wybieranie tematów związanych z ochroną środowiska, organizowanie działań społecznych i edukację swoich rówieśników.

Jeśli jesteście zainteresowani  zaangażowaniem w działania na rzecz środowiska, to Projekt Tureckiej Izby Gospodarczej „Akcja zielona Transformacja” może stanowić doskonałe uzupełnienie Waszej edukacji ekologicznej. To inicjatywa, która łączy wiedzę z praktyką, dając dzieciom i młodzieży szansę na uczestnictwo w konkretnych  akcjach mających wpływ na lokalne i globalne środowisko.

Projekt oferuje uczniom szkół podstawowych i średnich możliwość udziału w różnorodnych działaniach, które rozwijać będą umiejętności w tym również i przedsiębiorcze. Przykładem jest np.  konkurs Eko biznes plan, który zachęca młodych ludzi do myślenia kreatywnie i tworzenia innowacyjnych rozwiązań z uwzględnieniem aspektów środowiskowych.

Edukacja ekologiczna nie jest jedynie zadaniem szkół czy instytucji edukacyjnych.

To proces, który powinien towarzyszyć nam przez całe życie.

Dlatego też i my jako Turecka Izba Gospodarcza – organizacja pozarządowa,  zachęcamy młodzież do korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy, czy to poprzez udział w naszych projektach, spotkaniach, warsztatach, uczestnictwa w webinariach, czytania publikacji naukowych, książek lub innych aktywnościach ekologicznych.

Poprzez praktyczne doświadczenia, wycieczki edukacyjne, technologię i aktywizm społeczny, możemy pomóc młodym ludziom zrozumieć znaczenie ochrony środowiska i zmotywować ich do podejmowania działań na rzecz lepszego jutra.

Pamiętajmy, że młodzi ludzie są przyszłością naszej planety, i to od nich zależy, jakie dziedzictwo ekologiczne zostawimy kolejnym pokoleniom. Dlatego inwestowanie w ich edukację i inspirowanie ich do działań na rzecz środowiska jest kluczowe dla zrównoważonej przyszłości naszej planety.

 

Monika Kozłowska
Dyrektor Tureckiej Izby Gospodarczej