Informujemy, iż Turecka Izba Gospodarcza we współpracy z Fundacją Dar Edukacji od dnia 28 września 2018 r. rozpoczyna nabór do projektu „Będę miała firmę”, skierowany dla Uczestniczek projektu, które ukończyły 30 r.ż. i zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą.
Regulamin rekrutacji oraz Wstępny formularz rekrutacyjny znajdują się w załącznikach poniżej.

O projekcie:

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 45 kobiet bezrobotnych i biernych zawodowo, mająca na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz poprawa zdolności finansowej. W ramach projektu zostanie utworzonych 36 nowych przedsiębiorstw, w tym min. 7 w branży smart specialization oraz min.7 w branży OZE.

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 29.08.2020

Obszar realizacji:

  • powiat gnieźnieński, gminy: Czerniejewo, Gniezno, Kiszkowo, Kłecko, Łubowo, Mieleszyn, Niechanowo, Witkowo,
  • powiat kolski, gminy: Babiak, Chodów, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Koło, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz,
  • powiat koniński, gminy: Konin, Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Rzgów, Skulsk, Sompolno, Stare Miasto, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn, Lądek, Orchowo, Ostrowite, Powidz, Słupca, Strzałkowo, Zagórów,
  • powiat turecki, gminy, gminy: Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Tuliszków, Turek, Władysławów,
  • powiat wrzesiński, gminy, gminy: Kołaczkowo, Miłosław, Nekla, Pyzdry, Września.

Wartość projektu: 2 014 176,10 zł

Realizowane działania:
• Doradztwo zawodowe mające na celu rozpoznanie predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej
• Doradztwo i szkolenia przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej
• Networking
• 36 bezzwrotnych dotacji w wysokości 25 121,30 zł
• Wsparcie pomostowe finansowe w wysokości 2000 zł przez okres 6 miesięcy

Każda z Uczestniczek zobligowana jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości 1000 zł.

Dla kogo:

Projekt skierowany jest do 45 Kobiet powyżej 30 roku życia bezrobotnych lub biernych zawodowo zamieszkałych na terenie subregionu konińskiego, posiadających predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej.
Struktura grupy docelowej:
• 35 biernych zawodowo
• 10 bezrobotnych, w tym min. 5 bezrobotnych długotrwale
• min. 5 powyżej 50 roku życia
• min. 3 niepełnosprawne

Rekrutacja:

Przed przystąpieniem do projektu Uczestniczki przechodzą przez etapy rekrutacji, na które składają się ocena formalna i merytoryczna formularzy rekrutacyjnych oraz ocena predyspozycji Kandydatki do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Nabór Uczestniczek projektu odbywa się przed planowanym etapem doradczo-szkoleniowym. Rekrutacja jest prowadzona w sposób obiektywny w oparciu o zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Nabór zgłoszeń: 28 września 2018 – 14 października 2018
Weryfikacja zgłoszeń: 15 października 2018– 26 października 2018

 

Regulamin-rekrutacji Będę miała firmę
Wstępny-Formularz-Rekrutacyjny Będę miała firmę