Znajdź odpowiednie szkolenie Tureckiej Izby Gospodarczej w BUR i już dziś zacznij ubiegać się z Nami o jego dofinansowanie!

Niezbędna dokumentacja:

Formularz zgłoszeniowy
Dane uczestnika usługi
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

NIE ZAPOMNIJ POBRAĆ: (ze strony http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl):

  1. Wydruk oferty na usługę rozwojową Z BUR (korzystając z funkcji „drukuj do PDF” znajdującej się na dole strony usługi)