Informujemy iż POWIATOWY URZĄD PRACY W TURKU otworzył II nabór wniosków o przyznanie środków
z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców od dnia 21.08.2019r. do dnia 30.08.2019r.*

*wnioski złożone poza ww. terminem będą rozpatrywane negatywnie

 WSPARCIE PRACODAWCÓW W FORMIE KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)

  •  będzie prowadzone zgodnie z Zasadami gospodarowania środkami publicznymi przeznaczonymi na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców
    ze środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego
    (Załącznik do zarządzenia nr 15/2019 Dyrektora PUP w Turku z dnia 01.08.2019r.)

 Priorytety wydatkowania środków z rezerwy KFS w roku 2019:

W 2019 r. zgodnie z ustalonymi przez Radę Rynku Pracy priorytetami środki z rezerwy KFS przeznaczone są na:

  • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

 Dokumenty dotyczące naboru oraz wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej:

  • turek.praca.gov.pl, w Zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców”„Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy” → „Krajowy Fundusz Szkoleniowy” → „Załączniki”
  • Wnioski będą oceniane i rozpatrywane po zakończonym naborze tj. po 30.08.2019r.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 63 289 18 89. Zapraszamy!