Kwota 7 mln zł czeka na przedsiębiorców z województwa łódzkiego w nowym konkursie realizowanym w ramach poddziałania Innowacje w MŚP. Przyjmowanie wniosków od firm zainteresowanych dofinansowaniem na projekty badawczo-rozwojowe startuje 1 marca.

Inicjatywa skierowana jest do przedsiębiorców myślących o wprowadzeniu w swoich firmach nowatorskich rozwiązań opartych na wynikach badań. Wdrażane przez firmy innowacje mogą dotyczyć różnych aspektów od produktowego przez procesowy aż po ekoinnowacje.

Jakie firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie?

Konkurs kierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych wdrożeniem wyników prac badawczo–rozwojowych, a także innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.

Dofinansowane rozwiązanie powinno być zupełnie nowe w województwie łódzkim, albo stosowane nie dłużej niż 3 lata. Projekty powinny być realizowane na terenie województwa łódzkiego przez przedsiębiorcę prowadzącego tutaj swoją działalność. Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie jednego projektu.

Nowy konkurs dla poddziałania 2.3.1 Innowacje w MŚP to propozycja dla przedsiębiorców z sektora MŚP (oraz ich partnerstw) zainteresowanych:

– wdrożeniem wyników prac B+R;
– wdrożeniem innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji. Dodatkowym efektem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych, jednak te rodzaje innowacji nie będą podlegały finansowaniu i ocenie.
Czasu na złożenie projektu jest dość sporo ponieważ nabór wniosków rusza 1 marca 2021 r., a kończy 30 kwietnia 2021 r.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 7 mln zł.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu:

– dla wydatków objętych regionalną pomocą inwestycyjną maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi 35% i może zostać zwiększona o dodatkowe 10 punktów w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa lub o 20 punktów procentowych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.
– dla wydatków na przygotowanie projektu intensywność udzielanej pomocy de minimis wynosi maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych na przygotowanie projektu.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 1 marca do 30 kwietnia wyłącznie w formie elektronicznej. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2021 r.

www.mambiznes.pl